Informatieblad diervoederactiviteiten

Bedrijven die actief zijn in de diervoedersector moeten zich laten registreren en/of een erkenning, toestemming of goedkeuring aanvragen bij de NVWA. Het aanvraagformulier vraagt u om aan te geven om welke activiteit(en) het precies gaat. Maar wat verstaat de NVWA onder deze activiteiten?