Informatieblad diervoederproducten

Bedrijven die actief zijn in de diervoedersector moeten zich laten registreren en/of een erkenning, toestemming of goedkeuring aanvragen bij de NVWA. Het aanvraagformulier vraagt u om aan te geven op welke producten uw diervoederactiviteiten betrekking hebben. Maar wat verstaat de NVWA onder deze producten?