Controlelijst Audit Systeemtoezicht

Deze controlelijst bevat de algemene en specifieke vragen behorende bij een NVWA audit in het kader van systeemtoezicht bij een slachthuis.