K-LV-RNDIU-04 - Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende runderen vanuit Nederland naar lidstaten met een uitroeiingsprogramma BVD of naar lidstaten die vrij zijn van BVD

Dit werkvoorschrift beschrijft de aanvullende voorwaarden die gesteld worden bij de uitvoer van runderen naar lidstaten of zones daarvan die vrij van BVD zijn en naar lidstaten of zones daarvan met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma BVD