Diervoeder: overzicht codes gebruikt op lijsten erkende en geregistreerde bedrijven

Het eerste deel van de codecombinatie geeft de bedrijfsactiviteit of het bedrijfstype aan. Daarna volgen codes voor de productsoort en eventuele producteigenschappen. Bij bedrijven met een registratie of toestemming op grond van Verordening (EG) nr. 999/2001 is ook een verwijzing naar de regelgeving opgenomen.

Codes voor bedrijfsactiviteiten en bedrijfstypen

BLEND

Mengen

CLEANPR

Gedocumenteerde reinigingsprocedure om versleping te voorkomen

DETOX

Ontgifting van verontreinigde materialen in overeenstemming met bijlage I van Richtlijn 2002/32/EG

DRY

Drogen

FOODP

Levensmiddelenbedrijf

GEN

Het doen ontstaan van

HCOMP

Zelfmengende veehouder

IMP Invoer

INLNAV

Per binnenvaartschip

MANUF

Productie

PRIMPROD

Primaire productie

PROC Verwerking

PROCP

Verwerkingsbedrijf, erkende overeenkomstig artikel 24, onder a) van Verordening (EG) nr. 1069/2009

RAIL

Per spoor

REP 3RD COUNTRY EST

Vertegenwoordiging van een diervoederproducent in een derde land

RETAIL

Detailhandel

ROAD

Over de weg

STOR

Opslag

TRADE

Handel

TRANS

Transport

USE

Gebruik

Codes voor productsoorten en producteigenschappen

AQUAC Voor aquacultuurdieren
ABP Dierlijke bijproducten
ADD Toevoegingsmiddelen
AO Van dierlijke oorsprong
BIOD Biodiesel
BLD Bloed
BLPF Die bloedproducten bevatten
CONTM Verontreinigd (met buitensporige hoeveelheden ongewenste stoffen)
D/TCAP Bevat di- of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong
FAT Vet
FEED Diervoeder
FEEDM Voedermiddelen
FISHM Bevat vismeel
FPA Voor voedselproducerende dieren
IO Afkomstig van insecten
MEDFEED Diervoeder met medicinale werking
MILKR Melkvervanger
NFPA Voor niet-voedselproducerende dieren
NRO Afkomstig van niet-herkauwers
OLCFA Oleochemisch geproduceerde vetzuren
OFSI Organische meststoffen of bodemverbeteraars
PAP Bevat verwerkt dierlijk eiwit
PREM Voormengsels

Verwijzingen Verordening (EG) nr. 999/2001

Code (correspondeert met bijlage IV, hoofdstuk V, deel A, punt 1) Omschrijving bedrijfstype/activiteit/product Wettelijke basis van registratie of toestemming
Section (A) AUTH Slachthuis dat zowel herkauwers als niet-herkauwers slacht en toestemming heeft voor het leveren van bloed afkomstig van niet-herkauwers, bestemd voor de vervaardiging van bloedproducten die gebruikt worden als voedermiddel voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder a), tweede alinea
Section (A) REG Slachthuis dat uitsluitend niet-herkauwers slacht en geregistreerd is voor het leveren van bloed afkomstig van niet-herkauwers, bestemd voor de vervaardiging van bloedproducten die gebruikt worden als voedermiddel voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder a), eerste alinea
Section (B) AUTH Bedrijf dat zowel bloedproducten van herkauwers als bloedproducten van niet-herkauwers vervaardigt en toestemming heeft om de bloedproducten van niet-herkauwers te leveren voor gebruik in de voeding van niet-herkauwende landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder c), tweede alinea
Section (B) REG Bedrijf dat uitsluitend bloedproducten van niet-herkauwers vervaardigt en geregistreerd is in verband met het leveren van die bloedproducten voor gebruik in de voeding van niet-herkauwende landbouwhuisdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder c), eerste alinea
Section (C) AUTH Slachthuis, uitsnijderij of ander bedrijf waar zowel dierlijke bijproducten van herkauwers als dierlijke bijproducten van niet-herkauwers ontstaan en dat toestemming heeft voor het leveren van categorie 3-materiaal afkomstig van niet-herkauwers, bestemd voor de vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten die gebruikt worden als voedermiddel voor aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder a), tweede alinea
Section (C) REG Slachthuis, uitsnijderij of ander bedrijf waar uitsluitend dierlijke bijproducten van niet-herkauwers ontstaan en dat geregistreerd is in verband met het leveren van categorie 3-materiaal  van niet-herkauwers, bestemd voor de vervaardiging van verwerkte dierlijke eiwitten die gebruikt worden als voedermiddel voor aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder a), inleidende zin en onder i), ii) en iii)
Section (D) AUTH Verwerkingsbedrijf dat zowel verwerkte dierlijke eiwitten van herkauwers als verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers vervaardigt en dat toestemming heeft voor het leveren van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers voor gebruik in de voeding van aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder c), tweede alinea
Section (D) REG Verwerkingsbedrijf dat uitsluitend verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers vervaardigt en geregistreerd is in verband met het leveren van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers voor gebruik in de voeding van aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder c), eerste alinea
Section (E) AUTH 1(a) Mengvoederbedrijf dat uitsluitend voeders voor niet-herkauwers vervaardigt en toestemming heeft voor het gebruik van vismeel daarin bijlage IV, hoofdstuk III, deel B, punt 1, onder a)
Section (E) AUTH 1(b) Mengvoederbedrijf dat uitsluitend voeders voor niet-herkauwers vervaardigt en toestemming heeft voor het gebruik van di- en/of tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong daarin bijlage IV, hoofdstuk III, deel B, punt 1, onder b)
Section (E) AUTH 1(c) Mengvoederbedrijf dat uitsluitend voeders voor niet-herkauwers vervaardigt en toestemming heeft voor het gebruik van bloedproducten van niet-herkauwers daarin bijlage IV, hoofdstuk III, deel B, punt 1, onder c)
Section (E) AUTH 2 Mengvoederbedrijf dat zowel voeders voor herkauwers als voeders voor niet-herkauwers vervaardigt en toestemming heeft voor het gebruik van vismeel, di-/tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong en/of bloedproducten van niet-herkauwers in voeders voor niet-herkauwers bijlage IV, hoofdstuk III, deel B, punt 2
Section (F) AUTH (d) par 1 Mengvoederbedrijf dat uitsluitend voeders voor aquacultuurdieren vervaardigt en toestemming heeft voor het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers (anders dan vismeel of insecteneiwit) daarin bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder d), eerste alinea
Section (F) AUTH (d) par 2(i) Mengvoederbedrijf dat zowel voeders voor aquacultuurdieren als voeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren (met uitzondering van pelsdieren) vervaardigt, en toestemming heeft voor het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers (anders dan vismeel en insecteneiwit) in voeders voor aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder d), tweede alinea, onder i)
Section (F) AUTH EXP Mengvoederbedrijf dat uitsluitend mengvoeders vervaardigt die bestemd zijn voor gebruik buiten de EU of mengvoederbedrijf dat zowel mengvoeders voor gebruik buiten de EU vervaardigt als mengvoeders voor aquacultuurdieren, en dat toestemming heeft voor het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers (anders dan vismeel of insecteneiwit) bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 3, onder b), ii)
Section (G) AUTH (d) par 1 Mengvoederbedrijf dat geen andere herkauwervoeders vervaardigt dan melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers, en toestemming heeft voor het gebruik van vismeel in melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers bijlage IV, hoofdstuk IV, deel E, onder d), eerste alinea
Section (G) AUTH (d) par 2 Mengvoederbedrijf dat zowel melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers vervaardigt als andere voeders voor herkauwers en toestemming heeft voor het gebruik van vismeel in melkvervangers voor niet-gespeende herkauwers bijlage IV, hoofdstuk IV, deel E, onder d), tweede alinea
Section (H) AUTH 1 Mengvoederbedrijf dat uitsluitend voeders voor aquacultuurdieren vervaardigt en toestemming heeft voor het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van gekweekte insecten daarin bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder b), eerste alinea
Section (H) AUTH 2(i) Mengvoederbedrijf dat zowel voeders voor aquacultuurdieren vervaardigt als voeders voor andere landbouwhuisdieren (met uitzondering van pelsdieren) en toestemming heeft voor het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van gekweekte insecten in voeders voor aquacultuurdieren bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder b), tweede alinea, onder i)
Section (I) AUTH EU Bedrijf dat toestemming heeft voor de opslag van diervoeders voor herkauwers in combinatie met de bulkopslag van verwerkte dierlijk eiwitten van niet-herkauwers, di-/tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong, bloedproducten van niet-herkauwers e/o mengvoeders die dat bevatten bijlage IV, hoofdstuk III, deel A, punt 3
Section (I) AUTH EXP Bedrijf dat toestemming heeft voor de bulkopslag van voeders bestemd voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren, in combinatie met de bulkopslag van verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers en/of mengvoeders die dat bevatten, bestemd voor uitvoer uit de EU bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, punt 3, onder d) derde alinea
OFSI PAP - AUTH EXP Bedrijf dat zowel organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers als organische meststoffen of bodemverbeteraars met materiaal van herkauwers produceert, en dat toestemming heeft voor de uitvoer uit de EU van organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers bijlage IV, hoofdstuk V, deel E, put 5, onder c), tweede alinea