Etikettering huishoudchemicaliën

Er zijn een aantal Europese richtlijnen voor het op de markt brengen, verpakken en etiketteren van huishoudchemicaliën. Deze richtlijnen staan in de Wet milieubeheer en in een aantal Warenwetbesluiten.

Als bedrijf bent u verplicht om:

  • De stoffen en mengsels die u op de markt brengt in te delen in gevaarscategorieën.
  • De verpakking te voorzien van etiketten met gebruiksvoorschriften en waarschuwingen.
  • Te zorgen voor een degelijke verpakking met - indien verplicht - kindveilige sluiting en/of een voelbare gevaarsaanduiding.
  • In sommige gevallen één of meer gevarensymbolen op het etiket te plaatsen.

Voor meer informatie over GHS kunt u terecht bij de GHS-helpdesk.

Meer informatie