Etikettering ozon-genererende apparaten

Producten die veel ozon genereren kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom moeten deze producten voorzien zijn van een etiket met een gezondheidswaarschuwing. Op deze pagina leest u wanneer u een waarschuwing moet plaatsen. En hoe deze waarschuwing eruit moet zien.

Maximale ozonemissie

De importeur, de fabrikant, of de persoon die het product (online) aanbiedt moet per ozon-genererend apparaat toetsen of een waarschuwing nodig is.

U moet een apparaat voorzien van een waarschuwingsetiket als het 1 van onderstaande waardes overschrijdt.

  • Voor kleine ruimtes (tot 2,4 m3) is de maximale ozonemissie 0,3 mg per uur.
  • Voor overige (grotere) ruimtes is de maximale ozonemissie 3 mg per uur.

Zie hierover het BuRO-advies over de gezondheidsrisico’s van ozonemissie uit luchtreinigers.

Eisen aan de waarschuwing

Deze waarschuwing moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn:

  • op de verpakking van het apparaat
  • op het apparaat zelf
  • op de website waar het apparaat eventueel online kan worden gekocht

Minimale afmetingen van het waarschuwingsetiket

Dit zijn de afmetingen voor het etiket op verpakking en product. En het pictogram dat erop staat. Voor de online banner zijn geen minimale afmetingen. De waarschuwing moet wel duidelijk leesbaar zijn.

Tabel: minimale afmetingen etiket en pictogram waarschuwing
Inhoud verpakking of omvang apparaat Afmetingen etiket (mm)
Niet meer dan 3 liter Zo mogelijk ten minste 52 x 74
Meer dan 3 liter – kleiner dan 50 liter Ten minste 74 x 105
Groter dan 50 liter Ten minste 105 x 148

Voorbeeld waarschuwing en downloads

Hieronder ziet u hoe de waarschuwing eruit moet zien. U kunt de deze afbeeldingen downloaden. Hiermee kunt u de etiketten en banners produceren.

Waarschuwing op apparaat en verpakking

De waarschuwing voor op het apparaat en de verpakking moet er als volgt uitzien.

NVWA Waarschuwing OZON verpakking

Waarschuwing op website of webshop

Biedt u een ozon-genererend apparaat te koop aan op een website of webshop? Dan moet u duidelijk leesbaar deze banner plaatsen op de pagina waar het product staat.

NVWA Waarschuwing OZON banner

Waar vind ik dit in de wet?

De verplichting om consumenten relevante informatie te geven staat in het Warenwetbesluit Algemene Productveiligheid, Artikel 2, punt 1a.