Etikettering textiel

Textiel

Bij aankoop van een textielproduct of een lap stof moet de consument de samenstelling van het product kunnen achterhalen. Voor textielartikelen en stoffen die de consument koopt, of die bestemd zijn voor het produceren van kleding gelden de eisen in het Warenwetbesluit textielproducten. Dit besluit vereist dat op of bij het product of de stof de samenstelling zichtbaar moet zijn. Dit gebeurt meestal via een ingenaaid label of via een vermelding op de verpakking.

Als er delen van dierlijke oorsprong in het textiel zitten dan moet op het etiket of merk van de producten die zulke delen bevat de volgende zin staan: 'Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong'.

Leer

Het Warenwetbesluit etikettering van schoeisel stelt eisen aan de etikettering van de gebruikte materialen die zijn verwerkt in schoeisel. In Bijlage I zijn de pictogrammen en tekstuele aanduiding van de delen van het schoeisel en de symbolen van de materialen voorgeschreven.

Dit warenwetbesluit verwijst naar de eisen uit de Europese Richtlijn 94/11/EG.