Etikettering was- en reinigingsmiddelen

Een was- of reinigingsmiddel bestemd voor de consumentenmarkt, dat valt onder de reikwijdte van de detergentenverordening, moet voldoen aan de volgende etikettering:

 • De naam en handelsnaam van het product.
 • De naam of de handelsnaam of het gedeponeerde merk en het volledige adres en telefoonnummer van degene die voor het in de handel brengen verantwoordelijk is.
 • Het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer waar het gegevensblad kan worden verkregen,
 • De internetsite waar een lijst van bestanddelen te vinden is.
 • Etikettering van gehalten van bestanddelen, conserveermiddelen, parfum en allergene parfumstoffen als het gehalte hoger is dan 0.01 gewichts%.
 • Doseringsinformatie.
 • Gevaarsetikettering conform EU-GHS.

EU-GHS

EU-GHS is de Europese regelgeving over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De wetgeving introduceert in de EU een nieuw systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN-GHS).

Voor meer informatie over GHS kunt u terecht bij de GHS-helpdesk.

Biologische afbreekbaarheid

Daarnaast gelden er nog verplichtingen voor detergenten voor wat betreft de biologische afbreekbaarheid van oppervlakte actieve stoffen. In de verordening staan de eisen die worden gesteld aan de biologische afbreekbaarheid, als mede de testmethodes.

Internetsite en gegevensblad

Verder moet er een internetsite aanwezig zijn, waar consumenten informatie kunnen vinden over de ingrediƫnten in het product. Ook moet er een gegevensblad beschikbaar zijn met een opsomming van de bestanddelen. Op verzoek van medisch personeel moet deze onverwijld en kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Informatie voor consumenten

Op de verpakking van was- en reinigingsmiddelen bestemd voor de consumentenmarkt kan de volgende informatie worden teruggevonden:

 • Lijst van bestanddelen en de bijbehorende gewichtsklasse.
 • Conserveermiddelen, parfum en allergene parfumstoffen.
 • Doseringsinformatie.
 • Waarschuwingszinnen en gebruiksinstructies voor een veilig gebruik.
 • Naam, adres, telefoonnummer, internetsite en e-mail adres (indien beschikbaar).
 • Internetsite waarop u de ingrediĆ«nten kunt terugvinden die in het product aanwezig zijn.

Informatie over de bestanddelen en hun werking kunt u terug vinden op de website isditproductveilig.nl.