K-LV-SGIU-01 Bijlage 1 - Lijst van lidstaten met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie en lidstaten met een goedgekeurd nationaal scrapiebestrijdingsprogramma

Voorwaarden voor export naar lidstaten met een verwaarloosbaar scrapie risico of een goedgekeurd scrapiebestrijdingsprogramma.

Bijlage bij K-LV-SGIU-01, Werkvoorschrift voor exportcertificering van levende schapen en geiten vanuit Nederland.