Armenië, diervoeder en diervoederadditieven van dierlijke herkomst

Deze instructie geldt voor het exporteren van diervoeder en diervoederadditieven van dierlijke herkomst naar Armenië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Armenië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.