Mexico, eieren en eiproducten

Deze instructie geldt voor het exporteren van eieren en eiproducten naar Mexico. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Mexico, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.