Indonesië, melkproducten humane consumptie

Deze instructie geldt voor het exporteren van melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Indonesië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Indonesië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.