Marokko, melk en melkproducten voor humane consumptie

Deze instructie geldt voor het certificeren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie ten behoeve van de export naar Marokko en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Marokko, de controles die ten behoeve van de certificering moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.