Marokko, melk en melkproducten voor humane consumptie

Deze instructie geldt voor het exporteren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie  naar Marokko. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Marokko, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.