Mexico, varkensbloedproducten

Deze instructie geldt voor het exporteren van varkensbloedproducten naar Mexico en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Mexico, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.