Bosnië en Herzegovina, zuivel HC

Deze instructie geldt voor het certificeren van zuivel bestemd voor humane consumptie ten behoeve van de export naar Bosnië en Herzegovina en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Bosnië en Herzegovina, de controles die ten behoeve van de certificering moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.