Montenegro, melkproducten humane consumptie

Deze instructie geldt voor het exporteren van melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Montenegro. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Montenegro, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.