Zuid-Afrika, collageen

Deze instructie geldt voor het exporteren van collageen, bestemd voor humane consumptie, naar Zuid-Afrika. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Zuid-Afrika, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.