Argentinië, melk en melkproducten, humane consumptie

Deze instructie geldt voor het exporteren van melk en melkproducten bestemd voor humane consumptie naar Argentinië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Argentinië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.