Algemeen, diervoederadditieven

Deze instructie geldt voor het certificeren van diervoeders waarin niet EU-waardige additieven zijn verwerkt ten behoeve van de export naar landen buiten de Europese Gemeenschap.