Procedure voor certificering van consumptie-eieren en eiproducten door het COKZ (DPEAH-04)

Deze instructie beschrijft de procedure die door het exporterend bedrijf, het COKZ en de NVWA gevolgd moet worden voor het certificeren van consumptie-eieren en eiproducten. 
Deze instructie is van toepassing op veterinaire exportcertificaten die door de NVWA afgegeven moeten worden, en waarin verklaringen staan ten aanzien van de volksgezondheid, origine van het product en/of de grondstoffen en uitgevoerde laboratoriumonderzoeken.