EXA-14 Geleidebiljetten

Deze instructie beschrijft de procedure en de algemene principes voor de afgifte van geleidebiljetten. De geleidebiljetten moeten worden gebruikt worden voor vlees en vleesproducten. Deze instructie is een raamwerkinstructie die de algemene kaders schetst en de link legt naar andere instructies die betrekking hebben op de afgifte van geleidebiljetten.

Deze instructie gaat niet over specifieke controles die moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van specifieke landeneisen.

Geleidebiljetten worden beschouwd als een middel om de kanalisatie van producten te waarborgen en niet om het eindproduct te certificeren.