Barbados, gehouden vogels

Deze instructie geldt voor het exporteren van gehouden vogels naar Barbados. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Barbados, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.