Douane-Unie, viswormen

Deze instructie geldt voor het exporteren van viswormen naar de Douane-Unie en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in de Douane-Unie, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.

Met de Douane-Unie zijn hierover geen bindende afspraken gemaakt, niet in EU-verband en ook niet bilateraal.