Suriname, vogels

Deze instructie geldt voor het exporteren van vogels, niet zijnde pluimvee, naar Suriname. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Suriname, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.