Mexico, paarden

Deze instructie geldt voor het exporteren van paardachtigen (paarden, muilezels, muildieren en ezels) naar Mexico. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Mexico, de controles die door de NVWA hiervoor moeten worden uitgevoerd, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.