Brazilië, Paarden

Deze instructie geldt voor het permanent exporteren van paardachtigen naar Brazilië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Brazilië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.