RE-40, China, Instructie Toelating en controle bedrijven betrokken bij de export van varkensvlees

Deze instructie omschrijft aan welke voorwaarden bedrijven moeten voldoen om geregistreerd te worden voor de export van varkensvlees, varkenspootjes en varkensdarmen naar China. Daarnaast beschrijft deze instructie het toezicht op deze bedrijven door de NVWA.