BSE-controles bij export van runderen, rundersperma en runderembryo’s naar derde landen

Deze instructie is van toepassing op de export van fok- en gebruiksrunderen, rundersperma en runderembryo’s naar derde landen, waarbij het derde land eisen heeft gesteld aan de herkomst en/of afkomst van de runderen in verband met BSE.