India, runderembryo’s

Deze instructie geldt voor het certificeren van runderembryo’s ten behoeve van de export naar India en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in India, de controles die ten behoeve van de certificering moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven ter controle aan de NVWA moet aandragen.