Australië, rundersperma

Deze instructie geldt voor het exporteren van rundersperma naar Australië. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Australië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.