Belarus, fokrunderen

Deze instructie geldt voor het exporteren van fokrunderen naar Belarus en beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Belarus, de controles die hiervoor moeten worden uitgevoerd door de NVWA, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.

Export van fokrunderen naar Belarus is mogelijk vanwege de oprichting van de Douane-Unie (door de Russische Federatie, Kazachstan en Belarus) met gebruikmaking van het certificaat dat ook gebruikt wordt voor de export van fokrunderen naar de Russische Federatie. Dit ondanks dat in de titel van die certificaten de Russische Federatie is vermeld. Dit moet ongewijzigd blijven

Zie hiervoor de instructie Russische Federatie, runderen (RNDUV-17).