Verzoekcertificering

Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering.

Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden ingediend door het bedrijfsleven ten behoeve van de export naar derde landen of EU-lidstaten voor alle producten, levende dieren en levende producten waarvoor een veterinair certificaat gevraagd wordt.