Verenigde Arabische Emiraten, vis

Verzoekcertificering.
Over de export van vis en visproducten naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn geen bindende afspraken gemaakt. Export is onder voorwaarden mogelijk op basis van verzoekcertificering, zie hiervoor de instructie Verzoekcertificering Algemeen (VCA-01) en de publieke verzoeken die in e-CertNL Vis beschikbaar zijn.