BLUETONGUE: protocol vervoer herkauwers

In dit protocol zijn de vervoersbewegingen voor herkauwers met betrekking tot bluetongue verder uitgewerkt.