Instructie controle dierziektesituatie

In veel instructies bestemd voor export naar derde landen wordt aangegeven dat in bepaalde gevallen de dierziektesituatie moet worden gecontroleerd. Ook komt het voor dat gecontroleerd moet worden of bedrijven geblokkeerd zijn vanwege een dierziekte of incident.

In deze instructie is aangegeven waar deze informatie is te vinden.