Instructie exportkanalisatiesysteem (EKS) voor vlees en vleesproducten

Deze instructie beschrijft de procedure en de algemene werkwijze van het exportkanalisatiesysteem (EKS) voor bedrijven. De instructie beschrijft de afgifte van geleidebiljetten en exportcertificaten en de daarbij behorende inspecties.