Aanvraagformulier free sale certificaten diervoeder

Vul dit aanvraagformulier in om de (eerste) aanvraag van het free sale certificaat (FSC) te laten beoordelen door de NVWA. Download het formulier en vul het elektronisch in, voor elk diervoederproduct afzonderlijk. Daarna kunt u het, met een EU-etiket, opsturen naar nvwacoa@nvwa.nl.