Runderen exporteren naar EU-lidstaten met een hogere IBR/IPV-status

Runderen moeten eerst 30 dagen in quarantaine in een erkende quarantaine-inrichting, voordat ze Nederland uit mogen en naar een EU-lidstaat gaan met een hogere IBR/IPV-status zoals Duitsland of België. De EU wil deze lidstaten met strengere wetgeving beschermen tegen insleep van de besmettelijke dierziekte IBR/IPV. We leggen hieronder uit wat dit betekent voor veehouders.

IBR/IPV is Infectieuze Bovine Rhinotracheitis / Infectieuze Pustuleuze Vulvovaginitis.

Wat is een erkende quarantaine-inrichting?

Een erkende quarantaine-inrichting is een bedrijf dat een erkenning heeft gekregen van de NVWA om runderen in quarantaine te mogen houden.

Is mijn rundveebedrijf een erkende quarantaine-inrichting?

Uw eigen rundveebedrijf kan niet fungeren als erkende quarantaine-inrichting. Rundveebedrijven zijn volgens de eisen voor een erkenning hiervan uitgesloten. De afstand van uw runderen tot andere dieren moet bijvoorbeeld minimaal 100 meter zijn en dat is in de praktijk niet mogelijk. U kunt wel een 'EU-vrij status voor IBR/IPV' aanvragen. Meer daarover leest u hieronder.

Waar vind ik een erkend bedrijf?

In onze online zoekhulp vindt u bedrijven die erkend zijn als quarantaine-inrichting. Kies bij Activiteit voor Quarantaine.

Aan welke eisen moet ik voldoen als ik runderen naar bijvoorbeeld Duitsland of België wil exporteren?

Als u runderen naar Duitsland of België wilt exporteren, dan heeft u 2 mogelijkheden:

  1. 30 dagen isolatie in een erkende quarantaine-inrichting
  2. Uw bedrijf laten aanmerken als 'EU-vrij status voor IBR/IPV'

Voorwaarden voor isolatie in een erkende quarantaine-inrichting

  • 30 dagen isolatie
  • De runderen mogen niet gevaccineerd zijn tegen IBR/IPV
  • Na 21 dagen isolatie is een serologische test verplicht. Dat betekent dat er monsters worden genomen van de dieren. Met de monsters wordt getest of het dier antilichamen heeft tegen volledig BoHV-1. De quarantaine-inrichting krijgt de uitslag van het laboratorium.

Vraag de 'EU-vrij status voor IBR/IPV' aan

Als uw rundveebedrijf de 'EU-vrij status voor IBR/IPV' heeft, dan mogen de runderen in isolatie op uw eigen bedrijf. U vindt de eisen hiervoor in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689, bijlage IV, deel IV, Hoofdstuk 1. U vraagt deze status aan via het Aanvraag- en inleverformulier verleningen.

Let op: De eisen voor een 'EU-vrij status voor IBR/IPV' zijn strenger dan de eisen die de Gezondheidsdienst Deventer stelt aan een 'IBR-vrij-status'.

Bekijk de lijst met bedrijven die vrij zijn van IBR / IPV.

U voldoet aan de 'EU-vrij status voor IBR/IPV'

Als u voldoet aan de 'EU-vrij status voor IBR/IPV', dan gelden bij export van runderen naar een EU-land met een IBR/IPV-status, de volgende voorwaarden:

  • 30 dagen isolatie op uw eigen rundveebedrijf
  • Exporteert u runderen naar een EU-land met een 'IBR/IPV-vrije' status, zoals Duitsland? Dan mogen de runderen niet gevaccineerd zijn tegen IBR/IPV. Bovendien moet u in de laatste 15 dagen van de isolatie een serologische test tegen volledig BoHV-1 laten uitvoeren door uw eigen dierenarts. U krijgt de uitslag van deze test via het laboratorium te horen.
  • Exporteert u runderen naar een EU-land met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IBR/IPV, zoals België? Dan moet u in de laatste 15 dagen van de isolatie een serologische test tegen BoHV-1 gE-eiwit laten uitvoeren door uw eigen dierenarts als de runderen wél zijn gevaccineerd tegen IBR/IPV.  Zijn de runderen niet gevaccineerd? Dan is een serologische test tegen volledig BoHV-1 nodig.

Bekijk de lijst van lidstaten met een goedgekeurd uitroeiingsprogramma voor IBR/IPV of lidstaten die vrij zijn van IBR/IPV

Waar staat dit in de wet?

De strengere eisen voor exporteurs van runderen vindt u in de Diergezondheidsverordening (AHR).

Wat is IBR/IPV?

Op de website van de Gezondheidsdienst voor dieren vindt u meer informatie over de dierziekte IBR/IPV.