GB-protocolregistratie voor export vlees en vis naar Groot-Brittannië

Als u vlees, vleesproducten, vis of visproducten naar Groot-Brittannië wilt exporteren dan heeft u een GB-protocolregistratie nodig. De NVWA verplicht dit voor export van vlees en vis(-producten) naar Groot-Brittannië.

Wat is een GB-protocolregistratie?

Een GB-protocolregistratie is een garantie dat een bedrijf voldoet aan de eisen om een bepaald vis- of vlees product te mogen exporteren naar Groot-Brittannië. De NVWA verplicht deze registratie om export van deze producten te kunnen faciliteren. Hiervoor legt een bedrijf in een protocol informatie vast over het te exporteren product en de werkwijze van export. Wij controleren dit en verlenen een GB-protocolregistratie als het bedrijf voldoet aan de eisen.

GB-protocolregistratie aanvragen voor uw bedrijf

Hieronder leest u hoe u een GB-protocolregistratie aanvraagt.

1. Bekijk welke GB-protocolregistraties u nodig heeft

Bekijk in de exportassistent welke GB-protocolregistraties u nodig heeft. Vul hiervoor het dier of product in dat u wilt exporteren, en Groot-Brittannië als land.

Als een GB-protocolregistratie verplicht is, dan vindt u de protocollen als pdf onder het kopje ‘Verplichte GB-protocolregistratie’. Staat dit kopje er niet, dan heeft u voor dat product geen GB-protocolregistratie nodig.

2. Vul de protocol(len) in

Open de bestanden en vul de protocol(len) in. Dit kunnen er meerdere per bedrijf zijn. Vul ze allemaal in en bewaar ze op uw computer.

3. Vraag de GB-protocolregistratie aan

  • Open het Aanvraag- en inleverformulier Verleningen.
  • Log in met eHerkenning.
  • Kies ‘Export naar derde landen’.
  • Kies voor ‘Registratie van: Groot-Brittannië protocolregistratie’
  • Kies voor de optie ‘Export Protocol Vis / Visproducten’ of ‘Export Protocol Vlees / Vleesproducten’.
  • Kies de product(en) waarvoor u de protocol(len) heeft ingevuld.
  • Voeg de protocol(len) toe, die u heeft ingevuld.
  • Verzend uw aanvraag.

4. Wij controleren uw aanvraag

Wij zullen uw aanvraag vervolgens controleren. Dat gebeurt eerst op ons kantoor, maar daarna volgt ook een inspectie op uw bedrijf. We zullen hiervoor een afspraak met u maken.

De protocolinspectie wordt uitgevoerd door de bedrijvenbeheerder of een NVWA-inspecteur. Zij kijken of u het protocol volledig heeft ingevuld en of het overeenkomt met het betreffende product. Ook wordt gekeken of uw bedrijf kan voldoen aan de eisen van Groot-Brittannië die als verklaringen staan opgenomen op het (export)certificaat.

5. Uw protocolregistratie staat in e-CertNL

Na goedkeuring registreren we uw bedrijf in e-CertNL voor export van het betreffende product naar Groot-Brittannië. U ontvangt een bevestiging van deze GB-protocolregistratie. Een goedgekeurd protocol is 1 jaar geldig.  U moet op tijd een protocolinspectie aanvragen om de registratie met 1 jaar te verlengen.

U kunt het product waarvoor u de protocolregistratie heeft nu exporteren naar Groot-Brittannië. Volg hiervoor de procedure in de uitgebreide uitleg over Exportcertificering vlees en vis naar Groot-Brittannië.

Overzicht huidige protocolregistraties

Hieronder vindt u welke protocolregistraties de NVWA verplicht stelt en voor welke producten we dat doen. In deze lijsten ziet u welke bedrijven deze protocolregistraties hebben.