Veterinaire certificaten

Meestal kunt u dieren of dierlijke producten alleen exporteren naar een derde land als u een veterinair certificaat heeft.

Wat is een veterinair certificaat?

Op een veterinair certificaat staan verklaringen en gegevens over een zending dieren of dierlijke producten. Derde landen eisen dat Nederland daar bepaalde garanties over afgeeft. Wij controleren of de informatie op het veterinaire certificaat klopt. Als dat zo is, dan geven wij dit af. Het ontvangende land controleert of het juiste certificaat bij de zending zit.

Wij verstrekken 2 soorten veterinaire certificaten:

  • bindende certificaten
  • verzoekcertificaten

Bindend certificaat

Dit is een veterinair certificaat waarover de Nederlandse overheid of Europese Commissie afspraken heeft gemaakt met de overheid in het derde land. U kunt niet afwijken van de afspraken en zonder een bindend certificaat is export niet mogelijk. Brancheorganisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van bindende certificaten.

Verzoekcertificaat

Dit certificaat komt tot stand zonder contact tussen de Nederlandse overheid of Europese Commissie en de overheid in het derde land.

Als exporteur levert u of uw brancheorganisatie verklaringen aan bij de afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de NVWA. Op basis van die verklaringen stelt CoA het verzoekcertificaat op.

Let op: u als exporteur of uw brancheorganisatie is er zelf voor verantwoordelijk dat het opgestelde certificaat voldoet aan de eisen van het derde land. Als het land uw product met een certificaat weigert, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

Waar vraagt u een veterinair certificaat aan?

Daarvoor gebruikt u e-CertNL.

Voor welk tijdstip moet uw aanvraag binnen zijn?

Dat ligt eraan of het gaat om:

  • een veterinair certificaat dat op locatie wordt afgegeven (levende dieren, levende producten, vlees en vis)
  • een veterinair certificaat dat op afstand wordt afgegeven (overige dierlijke producten en diervoeders)

Veterinair certificaat afgegeven op locatie

Uw aanvraag moet 3 werkdagen voor de exportdatum om 14.00 binnen zijn. Als de exportdatum bijvoorbeeld donderdag 25 oktober is, moet u uw aanvraag dus vóór maandag 22 oktober om 14.00 uur insturen.

Daarnaast vraagt u voor een veterinair certificaat op locatie ook altijd een keuring aan. Die keuring moet u uiterlijk 1 werkdag voor de keuringsdag vóór 8:00 uur aangevraagd hebben.

Veterinair certificaat afgegeven op afstand

Uw aanvraag moet 3 werkdagen voor de exportdatum om 14.00 uur binnen zijn. Als de exportdatum bijvoorbeeld donderdag 25 oktober is, moet u uw aanvraag dus vóór maandag 22 oktober om 14.00 uur insturen.

Let op: zorg dat u ook alle onderbouwende documenten uploadt zoals de productspecificatie, ingrediëntenlijst, en een eventueel laboratoriumonderzoek.

Eerste keer aanvragen op afstand

Voordat u voor het eerst een aanvraag op afstand kunt doen, komen wij langs voor een inspectie. Neem minstens 5 dagen van tevoren contact met ons op om een afspraak te maken. Mail daarvoor naar nvwacoa@nvwa.nl

Exportdatum en exportlocatie

De exportdatum is de dag waarop de partij de opgegeven opslaglocatie verlaat. Daarmee bedoelen wij de locatie waar het product in het uiteindelijke vervoermiddel zoals de container of truck wordt geladen. Dit is ook de locatie waar een eventuele steekproef plaats kan vinden.

Wat zijn de kosten?

Informatie over de kosten vindt u op de pagina Tarieven NVWA.