Veterinaire certificaten

Meestal kunt u dieren of dierlijke producten alleen exporteren naar een derde land als u een veterinair certificaat heeft.

Wat is een veterinair certificaat?

Op een veterinair certificaat staan verklaringen en gegevens over een zending dieren of dierlijke producten. Derde landen eisen dat Nederland daar bepaalde garanties over afgeeft. Wij controleren of de informatie op het veterinaire certificaat klopt. Als dat zo is, dan geven wij dit af. Het ontvangende land controleert of het juiste certificaat bij de zending zit.

Wij verstrekken 2 soorten veterinaire certificaten:

  • bindende certificaten
  • verzoekcertificaten

Bindend certificaat

Dit is een veterinair certificaat waarover de Nederlandse overheid of Europese Commissie afspraken heeft gemaakt met de overheid in het derde land. U kunt niet afwijken van de afspraken en zonder een bindend certificaat is export niet mogelijk. Brancheorganisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van bindende certificaten.

Verzoekcertificaat

Een verzoekcertificaat komt tot stand zonder contact tussen de Nederlandse overheid of Europese Commissie en de overheid in het derde land. Er bestaan twee varianten, een exclusief en een publiek verzoekcertificaat.

Publiek verzoekcertificaat

Voor een publiek verzoekcertificaat levert de betreffende brancheorganisatie verklaringen aan bij de afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de NVWA. CoA beoordeelt deze verklaringen en stelt een verzoekcertificaat op, dat vervolgens voor alle exporteurs beschikbaar is in e-CertNL.

Exclusief verzoekcertificaat

Voor een exclusief verzoekcertificaat, ook wel privaat verzoekcertificaat genoemd, levert u als exporteur zelf verklaringen aan bij CoA. Het verzoekcertificaat dat CoA op basis van een beoordeling van die verklaringen opstelt, kan alleen door u worden aangevraagd in e-CertNL.

U of uw brancheorganisatie zijn er zelf voor verantwoordelijk dat het verzoekcertificaat voldoet aan de eisen van het ontvangende land. We adviseren om voor elke export de certificaattekst voor te leggen aan de ontvangende partij in het land van bestemming. Als het land uw product of dier weigert, kan de NVWA hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Veterinair certificaat aanvragen

Voor meer informatie over wat u moet doen voor export van uw product of dier en voor praktische informatie over het aanvraagproces, doorlooptijden en kosten kijkt u in de exportassistent.