Britse Maagdeneilanden Diverse producten exporteisen

In dit document staan de fytosanitaire eisen die gelden voor de export van planten en plantaardige producten. Het overzicht is gebaseerd op de bij de NVWA bekende eisen van het ontvangende land. Het is aan de exporterende partij om te verifiëren of dit de meest recente eisen zijn. Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.