China - overzicht leveranciers waardplanten P.ramorum

Dit document is een bijlage bij de eisen voor de export van sierteelt van Nederland naar China, en bevat een overzicht van leveranciers voor waardplanten P. ramorum.