Aanvragen IVI (Instructie voor Invoervergunning)

Eisen vanuit het land van bestemming

In de 'standaard landeneisen' van het land van bestemming vindt u wat de eisen van dit land zijn voor import van planten en plantaardige producten. In dit document vindt u ook of het land van bestemming werkt met invoervergunningen.

Diverse landen werken met invoervergunningen of import permits. Met dergelijke vergunningen kunt u de import reguleren en per zending eisen specificeren. Als importeur heeft u deze vergunning nodig om te mogen importeren. Deze vergunningen kennen een beperkte geldigheid voor het aantal zendingen, een geldigheidsduur en/of een maximaal te importeren hoeveelheid product. Het land stelt ook mogelijk aanvullende of afwijkende eisen voor de invoer van planten en plantaardige producten, ten opzichte van de 'standaard landeneisen'.

Wanneer vraagt u een IVI aan?

Als exporteur beoordeelt u of de invoervergunning afwijkt van de 'standaard landeneisen'. Als er een afwijkende bijschrijving of andere eis gevraagd wordt, moet u een Instructie Voor Invoervergunning (IVI) aanvragen bij de NVWA.

Wordt in de invoervergunning 'expliciet' een verklaring door middel van een toets vereist, dan moet u eerst zelf nagaan of deze toets in Nederland beschikbaar is, voordat u de IVI aanvraagt. Dit kunt u checken bij uw keuringsdienst.

Meer informatie:

Procedure voor de aanvraag van de IVI

Stuur uw aanvraag naar pd.permit@minlnv.nl

Lever de volgende gegevens aan:

  • Een duidelijk verzoek voor een Instructie Voor Invoervergunning (IVI).
  • Bedrijfsnaam met KVK-nummer en vestigingsnummer van de aanvrager. Aan het KVK-nummer wordt de IVI gekoppeld, voor facturering en voor het opmaken van het fyto-certificaat in e-CertNL.
  • Geef in het veld 'onderwerp' aan om welk product het gaat en het land van bestemming.
  • De complete invoervergunning als bijlage

Vergunningen die niet in het Frans, Duits, Engels, Portugees of Spaans zijn, moet u aanleveren in een volledige Engelse vertaling. Graag beide documenten (originele uitvoervergunningen en vertaling) aanleveren. Als u meerdere producten in 1 invoervergunning noemt, dan mogen deze in 1 IVI staan.

Afhandelingstermijn

De NVWA beoordeelt of aan de gevraagde eisen en bijschrijving(en) wordt voldaan en geeft als dat mogelijk is een IVI aan u af. De normale termijn voor het afhandelen van een aanvraag IVI is 5 werkdagen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Als blijkt dat er meer dan 5 werkdagen nodig zijn, dan ontvangt u hierover bericht via e-mail.

Na goedkeuring ontvangt u de IVI per e-mail.

Tarief

Er zijn kosten verbonden aan het behandelen van een aanvraag voor een IVI.

Meer informatie op de pagina NVWA tarieven.