CITES-uitvoervergunning

CITES staat voor de 'Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora'. Door middel van vergunningen en certificaten wordt de (commerciƫle) handel van meer dan 30.000 beschermde soorten planten en dieren gereguleerd. In Nederland wordt de CITES-regelgeving uitgevoerd door het CITES-bureau. Voor een deel van deze 30.000 soorten kan het fytosanitair certificaat als CITES-uitvoervergunning dienen.

Uitvoer of wederuitvoer van bedreigde (dier- en) plantensoorten naar landen buiten de Europese Unie is alleen mogelijk op basis van respectievelijk een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat. Het CITES-bureau van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft deze vergunningen af.

Bij export van bepaalde gewassen en onder bepaalde voorwaarden die in deze instructie worden genoemd, mag de keuringsdienst fytosanitaire certificaten met zogenaamde 'CITES-bijschrijving' afgeven. Het fytosanitair certificaat met deze bijschrijving geldt dan als CITES-uitvoervergunning. Het is in deze gevallen dan niet nodig om een uitvoervergunning bij het CITES-bureau aan te vragen.

CITES-bureau
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 19530
2500 CM Den Haag
T: (088) 042 42 42
F: (070) 378 61 39
Website RVO