Fytosanitaire certificaten bestellen

Er zijn 10 fytosanitaire certificaatmodellen. In de landeneisen staat omschreven welk model aan de orde is voor een bepaalde export.

Model 1 regulier
Model 1-d regulier, in duplo
Model 20 voor re-export
Model 20-d voor re-export, in duplo
Model 2 voor bloembollen
Model 1c regulier
Model 1c-d regulier, in duplo
Model 20c voor re-export
Model 20c-d voor re-export, in duplo
Model 2 voor bloembollen

Daarnaast zijn er 3 systemen voor bestellen en invullen van fytosanitaire certificaten

Systeem A
Voorbedrukte certificaat
  • Bedrijven met meer dan 100 exporten per jaar, kunnen voorbedrukte certificaten bestellen bij de NVWA.
  • NVWA ambtenaar bij keuringsdienst ondertekent na inspectie het voorbedrukte certificaat.
Systeem B
Blanco certificaat
  • Keuringsdienst neemt blanco certificaat mee naar bedrijf/inspectielocatie.
  • Bedrijf vult de gegevens in de lege velden van het certificaat.
  • NVWA ambtenaar bij keuringsdienst ondertekent na inspectie het ingevulde certificaat.
Systeem C
Blanco certificaat
  • Bedrijf zet exportgegevens op kaal invulsjabloon.
  • NVWA ambtenaar bij keuringsdienst kopieert na inspectie sjabloon op blanco certificaat.

Systeem A: NAW-voorgedrukte certificaten

Bij een gebruik van meer dan 100 exportcertificaten per jaar (indicatief) is het gebruik van systeem A het meest voor de hand liggend. Bij dit systeem zijn de certificaten voorgedrukt met de NAW-gegevens van de exporteur. Voorwaarde voor deelname aan dit systeem is dat de exporteur een gedegen voorraadregistratie voert van alle certificaten (ook bij deelname aan het Client programma). De NVWA houdt toezicht hierop: ondeugdelijk beheer leidt tot sancties. De kosten voor het bedrukken van de certificaten, de benodigde administratie en het toezicht hierop worden aan de exporteur in rekening gebracht. Onder het kopje 'financieel' in de overeenkomst vindt u informatie over de kosten en over wie welke kosten in rekening brengt. Voordeel van dit systeem is dat het goed aansluit op de logistiek van bedrijven en daarmee het bedrijfsproces zo min mogelijk beïnvloedt.

Een expediteur kan namens zijn exporteurs een overeenkomst met de NVWA aangaan. De ingevulde en ondertekende overeenkomst en bijlage(n) kunt u opsturen naar:

NVWA, divisie Landbouw en Natuur
Administratie exportcertificaten
Postbus 9102
6700 HC Wageningen

Na goedkeuring van de overeenkomst kan de exporteur/expediteur fytosanitaire certificaten bestellen via de website van Beurtvaartadres bv.

Systeem B: Blanco certificaten bij inspecteur

Bij systeem B heeft de inspecteur tijdens een inspectie blanco certificaten bij zich die hij voorafgaand aan de inspectie afgeeft aan de administratie. Tijdens de inspectieronde worden de certificaten ingevuld. Na de inspectieronde en goedkeuring aangeboden producten stempelt de inspecteur de ingevulde certificaten af.

Systeem C: Blanco certificaten

De exporteur maakt bij systeem C gebruik van een invulsjabloon dat hij ingevuld meeneemt naar het kantoor van de keuringsdienst. Hier wordt het sjabloon op een certificaat gekopieerd en gewaarmerkt.

Zie Exportcertificaten: bestellen, invullen en waarmerken (overzicht met toelichtende documenten)