Fytosanitaire certificaten invullen

Voor het invullen van fytosanitaire certificaten gelden internationale regels. 

Deze regels gaan over de volgende vragen:

  • Is een fytosanitair certificaat vereist?
  • Welk model moet ik gebruiken?
  • Welke informatie moet op het certificaat staan?
  • Hoe moet die informatie op het certificaat vermeld staan?
  • Wat moet er gebeuren in het geval van re-export?
  • Welke werkwijze passen de keuringsdiensten toe bij het waarmerken?

De antwoorden op deze vragen en een uitleg vindt u in de volgende 2 documenten:

Afgifte certificaat

Heeft u het juiste certificaat op de goede manier ingevuld? Houd er dan rekening mee dat een fytosanitair certificaat pas wordt afgegeven als is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

  • De zending is geïnspecteerd en/of getest.
  • De zending is geacht vrij te zijn van quarantaineorganismen.
  • De zending voldoet aan de huidige fytosanitaire eisen van het Verenigd Koninkrijk inclusief de RNQP’s (gereguleerde niet-quarantaineorganismen).