Fytosanitaire certificaten invullen

Voor het invullen van fytosanitaire certificaten gelden internationale regels. Deze regels gaan over 5 vraagstukken.

Vraagstukken internationale regels invullen fytosanitaire certificaten

  1. is een fytosanitair certificaat vereist?
  2. welk model dient gebruikt te worden?
  3. welke informatie dient op welke wijze vermeld te worden?
  4. hoe om te gaan met re-export?
  5. welke werkwijze passen de keuringsdiensten toe bij het waarmerken?

Voor dit doel zijn 2 documenten beschikbaar met nadere uitleg.