Grote kookbranders

Eind 2016 zijn 15 grote kookbranders, ook wokbranders genoemd, onderzocht. Geen van de 15 voldoet aan de wettelijke eisen en bij 13 is sprake van een ernstig veiligheidsrisico.

Veiligheidsrisico’s

Veiligheidsrisico’s zijn bijvoorbeeld:

  • het ontbreken van de vlambeveiliging waardoor gas kan blijven stromen;
  • kans op het ontstaan van koolmonoxide.

Op deze site vindt u op de pagina Productonderzoeken op merknaam een overzicht van de onderzochte kookbranders en de resultaten van het onderzoek.

De video toont aan wat de gevaren van kookbranders zijn.

MARIJN COLIJN: De NVWA heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van grote kookbranders.
We hebben er vijftien onderzocht en dertien daarvan bleken een ernstig veiligheidsrisico te hebben.
Grote kookbranders worden gebruikt door bijvoorbeeld scoutings, zeilkampen soms ook bij oliebollen bakken, daar waar voor grote groepen moet worden gekookt.
Dit zijn twee van de vijftien branders, die we hebben onderzocht.
En deze twee branders tonen precies wat voor risico's er aan deze branders zijn.
Het eerste risico is: het risico op onvolledige verbranding.
En onvolledige verbranding brengt met zich mee dat er roetvorming kan plaatsvinden maar nog veel gevaarlijker: dat er CO vrijkomt.
Die koolmonoxide ontstaat doordat er een verkeerd mengsel van lucht en gas is.
En die zuurstof is met dit klepje te regelen.
En dat zou niet moeten mogen.
Want op het moment dat die verhouding tussen gas en lucht niet goed is dan heb je kans op CO-vorming.
Een ander probleem is dat de vlam uit kan gaan en dat er gas blijft doorstromen.
Als gas blijft doorstromen, is er kans op ontploffing of brand wat je natuurlijk niet wil.
En daar zijn wel technieken voor om dat tegen te gaan en deze brander heeft zo'n techniek, en dat is de vlambeveiliger.
En die vlambeveiliger zorgt ervoor dat als de vlam uitgaat automatisch de gastoevoer stopt.

(Iemand strijkt een lucifer af.)

We hebben hier een proefopstelling staan waarmee je kan laten zien wat er gebeurt als je de zuurstof- en gasverhouding verandert.
We hebben nu een mooie blauwe vlam, zoals het hoort.
Als ik minder zuurstof toevoer, dan zie je dat de vlam rood wordt waardoor er roetvorming plaatsvindt en er CO kan ontstaan.
En CO is erg ongezond.
De NVWA adviseert mensen die zo'n kookbrander in huis hebben deze niet meer te gebruiken.
En mocht je hem desondanks toch willen gebruiken: nooit binnen en let erop dat de vlam blijft branden.
Wil je weten welke branders we hebben onderzocht, kijk dan op onze website.

(Aldus Marijn Colijn. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ministerie van Economische Zaken. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Voor meer informatie: www.nvwa.nl.)