Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide (CO) ruik en proef je niet maar is wel zeer giftig voor mensen en dieren. Door blootstelling aan hoge concentraties raak je snel bewusteloos. Het CO-gas is daarom een echte sluipmoordenaar.

Jaarlijks overlijden in Nederland tussen de 10 en 15 mensen aan de gevolgen van een acute koolmonoxidevergiftiging.

Herkennen: 1e lichamelijke symptomen

Koolmonoxide wordt snel in het lichaam opgenomen. Het directe gevolg is onvoldoende zuurstoftransport naar vitale organen zoals de hersenen. De 1e lichamelijke symptomen van koolmonoxidevergiftiging lijken op griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn.  

Chronische vergiftiging komt voor door langdurige lage concentraties koolmonoxide. De klachten hierbij variëren van moeheid, slaperigheid en hoofdpijn tot verminderde lichamelijke en mentale prestaties.

Doen bij vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging

  • zet ramen en deuren wijd open
  • schakel het toestel uit
  • haal het slachtoffer uit de vergiftigde ruimte en leg hem of haar in de frisse lucht
  • waarschuw een arts of ambulance
  • waarschuw de brandweer
  • waarschuw uw woningverhuurder, toestelverhuurder of installatiebedrijf
  • meld het ongeval bij de NVWA zodat de NVWA een onderzoek naar de oorzaak kan starten

Neem ook bij lichte klachten direct maatregelen. Het is dan belangrijk om frisse lucht binnen te laten en het gastoestel uit te zetten. Het toestel moet vervolgens snel worden nagekeken door een installateur.

Ontstaan van koolmonoxide

Gastoestellen moeten het aardgas dat wordt toegevoegd kunnen verbranden. Daarvoor is zuurstof nodig. Als er te weinig zuurstof is, dan is de verbranding onvolledig en vormt zich koolmonoxide. De kans op het ontstaan van koolmonoxide is het grootste bij open verbrandingstoestellen, die hun verbrandingslucht uit de ruimte halen waarin het toestel hangt of staat. De bekendste voorbeelden zijn afvoerloze keukengeisers en gaskachels.

Koolmonoxide kan ook ontstaan bij vervuiling of defecte branders in het toestel.

Als een gastoestel slecht wordt onderhouden én aanwezig is in een woning waarin slecht wordt geventileerd, bestaat de kans op een koolmonoxidevergiftiging. Het gevaar is het grootst in de wintermaanden wanneer er alles aan wordt gedaan om er behaaglijk bij te zitten en onvoldoende wordt geventileerd.

Het risico van koolmonoxidevergiftiging is ook groter als het toestel in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat zoals op een boot, in een caravan of kleine doucheruimte. En wanneer er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is.