Risico’s met toestellen op gasnet voorkomen

Gastoestellen zijn producten die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk dat deze toestellen goed worden gebruikt en onderhouden.

Lees hieronder de tips die daarbij kunnen helpen.

 • Ventileer de ruimte waarin een gastoestel aanwezig is altijd goed. Ook in de winter. Dit is noodzakelijk voor voldoende toevoer van verse lucht en afvoer van verbrandingsgassen. Als het toestel in gebruik is, moet dag en nacht een raam of rooster openstaan.
 • Let erop dat het toestel een CE-markering heeft. U ziet dan de aanduiding CE, met een 4-cijferige code van de keuringsinstantie die toeziet op de kwaliteit van de productie. Bijvoorbeeld CE 0123.
 • Lees de gebruiksaanwijzingen goed en volg ze op, vooral de aanwijzingen over ventilatie en onderhoud. Onderhoud vindt bij voorkeur jaarlijks plaats.
 • Woont u in een huurhuis en huurt u de woning inclusief gastoestel, let er dan op dat uw huisbaas voor regelmatig onderhoud zorgt. Doet hij dit niet, spreek hem daar dan op aan.
 • Controleer of de fabrikant op het gastoestel heeft vermeld voor welke gassoort en gasdruk het toestel geschikt is. Vergelijk dit met de gassoort en gasdruk in huis. Bijvoorbeeld aardgas, 20 mbar. 'In huis' op een recreatieterrein, bijvoorbeeld in een stacaravan, kan het ook propaangas, 30 mbar zijn.
 • Let op de vlammen. Deze moeten blauw van kleur zijn en stabiel branden. Als de vlammen flakkeren of geel zijn, dan kan het betekenen dat het toestel niet goed functioneert.
 • Als er veel vocht in de vorm van condens in huis is, terwijl er geen water staat te koken, kan dit op problemen met de cv-ketel wijzen. Vermoedelijk produceert de ketel dan koolmonoxide.
 • Koolmonoxide is kleurloos en reukloos waardoor gevaren niet te herkennen zijn. Schaf daarom een koolmonoxidemelder aan. Deze kunt u bijvoorbeeld kopen bij een bouwmarkt.
 • Zorg ervoor dat het gastoestel op de juiste plek hangt.

 De juiste plek voor een geiser is:

 • in de keuken of bijkeuken
 • in een andere goed geventileerde ruimte

Een geiser mag niet in de badkamer of douche hangen.

De juiste plek voor een verwarmingstoestel (cv-ketel) is:

 • op zolder
 • in de keuken of bijkeuken
 • in de kelder
 • in een andere goed geventileerde ruimte

Meer informatie